top of page

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

צור קשר
  • יש לך צ'קים דחויים מלקוחות?

  • מעוניין לסגור את המינוס כמה שיותר מהר?

  • על איזה סכום חשבת? 10,000 ש"ח? 30,000 ש"ח? 70,000 ש"ח?


ניכיון צ'קים הינו כלי פיננסי אידיאלי עבור בעלי עסקים המחזיקים אצלם צ'קים דחויים. במקום לחכות למועד פירעון הצ'ק - מקבלים את הכסף במזומן כבר עכשיו, בניכוי ריבית נמוכה והוגנת. הרבה יותר משתלם מאשר הלוואה בנקאית או תשלום על חריגה.
הכסף יועבר אליך לחשבון עוד היום!

 

ניכיון צ'קים – איך זה עובד ולמי זה מיועד?

אם אתם בעלי עסק שנוהגים לקבל מלקוחות צ'קים דחויים, כדאי לכם לבחון את האפשרות של ניכיון צ'קים.

המשמעות של ניכיון צ'ק היא קבלת ערכו של שיק דחוי באופן מיידי – מבלי להמתין עד למועד הפירעון שלו. הניכיון מתבצע כך שבעל העסק מעביר לבנק או לגוף חוץ בנקאי אחר את הצ'קים שקיבל מלקוחותיו, מקבל מהם את הערך הנקוב בצ'קים או חלק ממנו ישירות לחשבון הבנק שלו, ובתמורה משלם להם עמלה וריבית.

ניכיון צ'קים אמנם נפוץ בקרב בעלי עסקים שמקבלים צ'קים דחויים מלקוחותיהם, אך פתוח גם בפני כל מי שמקבל שיק דחוי ולא מעוניין לחכות עד מועד הפירעון שלו כדי לקבל את התמורה.


>> צריך ניכיון צ'קים? לחץ כאן


כמה זה עולה?

שיעורי הריבית והעמלה שבעל העסק יצטרך לשלם עבור הניכיון משתנים ותלויים בגורמים שונים, ביניהם הגורמים הבאים:

•    מועד הפירעון של השיק – ככל שמועד הפירעון קרוב למועד ניכיון השיק, הסיכון שהלקוח לא יוכל לעמוד בתשלום קטן יותר והריבית תהיה נמוכה יותר בהתאם.

•    זהות הלקוח – ככל שהלקוח שמשך את השיק איננו יציב מבחינה פיננסית, הסיכון שהשיק לא יכובד גדול יותר וגם הריבית תהיה גבוהה יותר.

•    זהות הגוף המנכה – לרוב, בנקים נוהגים לגבות עמלות של 30%-50% מהערך הנקוב בשיק אך דורשים תשלום של ריבית נמוכה יחסית עד למועד פירעון השיק, ואילו גופים חוץ בנקאיים גובים עמלות נמוכות יותר (ולעתים לא גובים עמלה בכלל) אך דורשים ריבית גבוהה יותר.


פעולה חוקית ומקובלת

למרות הדימוי המוטעה והסטיגמות הקיימות בציבור בנוגע לניכיון צ'קים, למעשה מדובר בפעולה מקובלת לחלוטין שמוסדרת בחקיקה ומתנהלת תחת פיקוח ממשלתי. הדבר לעתים מתבצע גם בעולם התחתון ומתחת לרדאר של רשויות המדינה, אך כל אזרח ובעל עסק שומר חוק רשאי ויכול לפנות לבנק, חברה פרטית או חלפן לצורך ניכיון שיק באופן חוקי ולגיטימי לגמרי. ואכן, רבבות רבות של בעלי עסקים פונים מדי שנה לבנקים וגופים חוץ בנקאיים ומבצעים ניכיון צ'קים.

היתרונות של ניכיון צ'קים

אלו הם חלק מהתכונות והמאפיינים שהופכים את התחום לאחד מהאמצעים החשובים (והנפוצים) למימון עסקים:

•    קבלה מיידית של התמורה – בדומה לתחום של הלוואות לעסקים, כאשר מבצעים ניכיון של צ'ק בנקאי אין צורך לחכות למועד הפירעון וניתן לקבל את ערכו של הצ'ק ישירות לחשבון הבנק.

•    ביטחון מפני אי כיבוד שיק – כאשר בעל העסק מעביר את הצ'קים לבנק או לגוף חוץ בנקאי אחר, הוא מבטח את עצמו מפני כל אירוע אשראי של הלקוח שיכול לגרום לו לא לעמוד בתשלום השיק, לרבות פשיטת רגל; חדלות פירעון; פירוק חברה; הערת עסק חי או כל אירוע אחר. במקרים חריגים בעל העסק יידרש על ידי הגוף המנכה לערוב לתשלום השיק ולהבטיח לשלם אותו אם נבצר מהלקוח לעשות זאת.

•    חלופה להלוואות – אפיק זה מאפשר לבעלי עסקים אשר לא הצליחו לגייס
הלוואות לעסקים, בגלל אי יכולתם להעמיד בטוחות או לספק ערבים להלוואה, לממן את הפעילות של העסקים שלהם בדרך נוספת ומבלי להזרים הון עצמי נוסף. 

ניכיון צ'קים (פרטיים ומסחריים)

הלוואות
צור קשר לקבלת הלוואה
bottom of page